Правила и условия за ползване на eDi-M art & home design

Общи условия

eDi-M art & home design е интернет сайт, в който са представени продукти, услуги, различни идеи, съвети и предложения за оформяне на интериора и декорации за дома и градината.

eDi-M art & home design предоставя свободен достъп на всички потребители в Интернет до съдържанието на сайта, включително и до Каталог “BG - ПРОИЗВОДИТЕЛИ” – с информация за български фирми и лица, производители на продукти/услуги за дома и градината.

Потребителите на системата са фирми и лица/фирми, проявяващи интерес към предоставяните за публично ползване материали в eDi-M art & home design – услуги, продукти, информация за фирми, контакти.

eDi-M art & home designl осигурява възможност на фирми и частни лица да предлагат и/или закупуват продукти/услуги, използвайки възможностите на уебсайта.

Собственост на съдържанието

eDi-M art & home design е Интернет сайт, собственост на ЕЛЕКТРОДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД, ЕИК 200952660, регистрирано в София, България. Логото, съдържанието на уебсайта – текст и изображения е защитено от Закона за Авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

………………………………………………………………………………..

Използване на уебсайта

Изрично се забранява копирането, модифицирането, разпространението или съхраняване на съдържанието, в части или като цяло, под каквато и да е форма, без писмено разрешение от собствениците на eDi-M art & home design.

Забранява се използването на съдържанието на сайта и изпращане на материали с противозаконно, некоректно, подвеждащо, оклеветяващо, порнографско съдържание, или подобни материали, които дават основание за криминално престъпление или друго нарушение на закона.

eDi-M art & home design, уведомява че достъпът до материалите в сайта се извършва през Интернет, без ограничение, и отговорността за ползването им от лица под 18 години е отговорност на родителите.

………………………………………………………………………………..

Задължения на потребителя при регистриране

С цел предоставяне за ползване на информацията и услугите в eDi-M journal, в системата, се разграничават два вида потребители – Регистрирани и Нерегистрирани.

С желанието от Ваша страна да се регистрирате в сайта чрез Регистрация и/или изпращане на Запитване/Коментар до нашия офис, Вие се съгласявате и приемате условието, че системата записва и съхранява данните, които изпращате.

Като Клиент на eDi-M art & home design – потребител/фирма, Вие предоставяте доброволно, по свое желание: име, телефонен номер, адрес, обща информация за продуктите, които предлагате - с цел единствено да се възползвате от услугите на eDi-M art & home design. Не се изисква попълването като ЕГН/ID данни.

Като Потребител Вие приемате, съгласявате се, разбирате изцяло и задължително ще спазвате условията при използването на предоставените услуги от eDi-M art & home design.

Като Клиент на Каталог “BG продукти” в сайта на eDi-M art & home design, чрез попълване на регистрационната форма Вие се съгласявате да предоставяте вярна, точна и актуална информация за себе си или фирмата, която представлявате.

Носите пълна отговорност за достоверността и коректността на изпратената от Вас информация за публикуване.

Публикувате информация единствено за Вас и/или Вашата фирма, за предоставяните продукти и услуги от Ваше име или от името на фирмата, в която работите, след изричното съгласие на нейните собственици.

Няма да публикувате и регистрирате дейности от името на трети лица или да се представяте за трети лица.

Вие, лично, отговаряте за поетите ангажименти към потребителите, отправили Ви запитване и/или сключили писмени споразумения Вас или Вашата фирма, относно неизпълнение и просрочване на договори, произтичащи вреди и щети, в следствие на поети ангажименти от Ваша страна, във връзка с публикация/регистрация на страниците на сайта или в Каталог “BG - ПРОИЗВОДИТЕЛИ”.

Съгласни сте, че използвате платформата на eDi-M art & home design за представяне на Вашата фирма, дейност и/или продукти с цел популяризирането им.

С приемането на Условията за ползване Вие се съгласявате, че eDi-M art & home design не може, а и не е длъжен да осигурява трафик, запитвания или продажби към подадените от Вас уебсайтове и линкове.

Няма да дублирате регистрации, както и да се възползвате, като злоупотребявате с предоставените в сайта информация и услуги.

При презентирането на Ваши продукти и представянето на Вашата фирма, приемате и се съгласявате, че условията и цените за тези услуги могат да бъдат променяни, напред във времето. За тази цел eDi-M art & home design ще Ви уведомява на подаден от Вас актуален e-mail.

Давате съгласието си част от информацията, предоставена ни от Вас, чрез формите за Регистрация/Контакт, да бъде използвана за маркетингови и статистически цели от eDi-M art & home design.

Няма да извършвате действия, които нарушават общоустановените правила на общуване и комуникация, да разпространявате вируси и други, увреждащи правата или интересите на трети лица.

В случай, че установите нарушаване на някое от Вашите права Вие имате задължението и правото да уведомите администраторите на eDi-M art & home design, чрез посочените в сайта форми за контакт.

Съгласни сте да използвате услугите на сайта съобразно законите на Република България.

ВНИМАНИЕ: Осъществявайки достъп до уебсайта всеки Потребител се съгласява да спазва, ненарушава условията за ползване на сайта и приема, без ограничения, тези Условия за ползване. Заявление на eDi-M art & home design

………………………………………………………………………………..

eDi-M art & home design не носи отговорност:

· Нито задължението да контролира публикуваните в сайта материали/информация, оферти, адреси, телефони и други форми посочени за контакт от регистриран потребител/фирма

· Нито задължението да контролира публикуваните в сайта материали предоставени от регистриран потребители/фирма, защитени с авторско право, търговски марки и други обекти на чужда интелектуална собственост

· В случай че някой от потребителите на системата е публикувал/предоставил информация или материал, обект на авторски права или чужда интелектуална собственост, без да има изричното съгласие на притежателя на тези матерали

· За възникнали щети и врреди, произтичащи в следствие на действия и публикувана информация от трети лица в сайта.

· За материали със заблуждаваща, невярна, неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация

eDi-M art & home design няма задължение и отговорност да следи за коректността на поетите ангажименти от страна на регистрираните лица/фирми към потребителите/клиентите. Всякакви искове от неизпълнението на поети ангажименти от регистираните лица/фирми се отнасят към конкретното лице/фирма, но не и към eDi-M art & home design.

eDi-M art & home design има правото, но не и задължението да премахва и не регистрира потребители/фирми, и да не публикува материали, в случай че не отговарят на условията за регистрация и тематичната насоченост на електронното списание.

eDi-M art & home design няма задължение да съхранява неограничено време всяка публикувана в сайта информация.

………………………………………………………………………………..

Конфиденциална политика на eDi-M art & home design

eDi-M art & home design автоматично се събира информация за Вашият IP адрес, използван браузър, операционната Ви система, продължителността на престой в http://www.atelie19home.com/, както и посетените от Вас страници на сайта.

Предоставените данни от частни лица/фирми (адреси, телефони за връзка, описание на дейността) ще се използват, със съгласието на собственика им, с рекламни и промоционални цели. Получените данни ще се публикуват на страниците на сайта, а съдържанието ще бъде публично достояние – за всички потребители на Интернет мрежата.

Регистрацията във формите за поръчка на стоки/услуги от клиенти не изисква попълване на ЕГН или № на лични документи. Постъпващите данни (име, адрес за доставка, e-mail, телефон) са необходими за да се потвърди подадената заявка от клиента, чрез електронната форма за поръчка.

Регистрирането във формите за контакт/поръчка не дава администраторски права на потребителя да публикува – директно, информация в сайта на eDi-M art & home design.

Всеки регистриран потребител има задължението и правото да уведоми администраторите на eDi-M art & home design при промянана на собствените си или фирмени данни, за да бъдат коригирани.

Приемайки настоящите условия, Потребителите които са регистрирани под една или друга електронна форма в сайта на eDi-M art & home design, изрично се съгласяват предоставените от тях данни да бъдат обработвани от администраторите на сайта по електронен път във връзка с поръчки и доставки на стоки и услуги.

Потребителите, желаещи да се възползват от стоките и услугите, предлагани в eDi-M art & home design, могат да получат съдействие и помощ от администратор на сайта, за да се регистрират според изискванията в конкретната електронна форма за заявка или покупка. E-mail за контакт: edi.m.bg@gmail.com

………………………………………………………………………………..

Ограничение на отговорност

eDi-M art & home design не носи отговорност за каквито и да е щети, загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящите условия.

eDi-M art & home design няма да носи отговорността за недиректни щети, случайни събития, имуществени или неимуществени щети в следствие на предоставените услуги.

eDi-M art & home design не носи отговорност относно плащания от потребители към трети лица/фирми, извършени в следствие на използваната информация от сайта, във връзка с тези лица.

eDi-M art & home design се стреми да поддържа актуална информация, от източниците които счита за достоверни, но не гарантира че те са такива, както и че страниците (и линковете към тях) не съдържат грешки.

eDi-M art & home design не носи отговорност за истинността и актуалността на изпратените към администраторите на сайта материали и съдържание.

eDi-M art & home design може по всяко време и по своя преценка да премахне всеки материал, публикуван или изпратен за публикуване от Потребител/Фирма в сайта.

eDi-M art & home designне носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра върху който е разположен сайта.

………………………………………………………………………………..

Други

eDi-M art & home design си запазва правото:

· Да променя технологията и дизайна на предоставените услуги, без предварително известяване.

· Да изпраща на своите Потребители съобщения свързани с нови услуги или промени в условията/начините на използване на настоящите условия.

· Да премахва във всеки един момент, предоставянето на всички или на някои от услугите без никакви задължения към Потребителите.

Всички извършвани промени в Условията за ползване на сайта ще бъдат оповестявани чрез публикуването има в Интернет на страниците на www.edi-m-journal.com.

eDi-M art & home design не носи отговорност, ако Потребителят не се е запознал с последния вариант на настоящите Условия за ползване.