Електрически инсталаци

Електроинсталация на заведение за бързо хранене - проект

Показаната схема е част от електропроект, свързан с преустройство и смяна на предназначението на помещение, застроена площ - 95 м2, едноетажна сглобяема постройка. Предвижда се поставяне на вътрешна изолация от гипсокартон и нова - вградена/скрита/ електрическата инсталация, като е изчислена и осветеността на помещението. Заложено е общо и локално осветление с енергоспестяващи осветителни тела. Предвидено е и дежурно осветление, като част от общото, което се включва ръчно. Хладилните съоръжения и дежурното осветление се захранват от "дежурна шина", свързана преди главния прекъсвач.

В помещението е предвидено да се изгради зидана камина с горивна камера, на дърва или еко-брикети, и вентилационна система. Електриче

ската инсталация по проекта е в състояние да поеме и поставянето на два климатизатора - сплит система, в лявото и дясното помещение от главния вход.