Фотоволтаични системи

Фотоволтаичните електро-соларни систми като инвестиционен продукт

Ето и различните видове фотоволтаични системи:

Самостоятелна, независима система за собствена консумация на произведената електроенергия

Както всички добре знаем единствения енергиен източник с който разполагаме неограничено това е слънцето. Фотоклетките преобразуващи слънчевата светлина директно в прав ток са познати отдавна, но чак сега технологично са узрели да дават показатели, които позволяват ефективното им промишлено използване.

Изграждане на фотоволтаични системи

Измежду всички ВЕИ най-ефективни се оказват фотоволтаичните системи заради своите предимства като:

  • Висока ефективност – КПД до 17% (серийно произведени модули);

  • Не се нуждаят от поддръжка, 20 год. гаранция на клетките;

  • Не загрозяват ландшафта и др.

При нас можете да получите консултация от специалисти във връзка с проектиране, изграждане, доставката и монтаж на комплексни фотоволтаични системи за производство на електроенергия, от различен тип, свързани към електропреносната мрежа или независими такива.

Покривна система на промишлено предприятие

Следяща система

Полева система

Битова покривна система

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ВКЛЮЧВА:

  • Консултации относно действащата нормативна база в България, касаеща ВЕИ ;

  • Консултантски дейности относно запознаване с възможностите за кандидатстване по мерки за енергийна ефективност и ВЕИ - за физически лица, юридически лица, общини, училища, детски градини и др.

  • Насоки за стартиране на нов бизнес в областта на ВЕИ;

  • Насоки по избор на подходящ терен за фотоволтаична централа;

  • Слънчево-енергиен одит на терени съгласно действащата нормативна база в България.