Еко дом

Предимства на енергоефективната – „пасивна” къща

Защо енергоефективните сгради са по-стойностен продукт от масово предлагания?

 • Енергийна ефективност с очаквани сметки за енергия близки до нулевите

 • Енергийна независимост

 • Термален комфорт

 • Акустичен комфорт

 • Удължаване на дълготрайността на сградата

 • По-високи нива на санитарно-хигиенните условия

 • Икономически обосновано строителство със сравнително кратък период на възвращаемост на допълнителните капиталовложения

 • Висока остатъчна стойност на имота ...Още

...с енергия от слънцето

Автономна фотоволтаична система

Енергия от фотоволтаични системи

Използвайки фотоволтаични модули има възможност да се задоволяват нуждите на домакинството от електрическа енергия, която дори да се продава. Произведеното електричество е достатъчно за деня, съхранява се и може да се изразходва в последствие. Продажбата на електроенергия на електропреносната мрежа е един от най-добрите начини да се изплати инвестицията по закупуването на фотоволтаичната система. Икономическата изгода и независимост на тази система са плюсове, които трябва да се вземат под внимание.

Икономията на енергия и добиването ù чрез соларни и фотоволтаични системи става все по-популярно. Слънчевите къщи привличат все повече вниманието на хората, особено в Германия, Австрия, Швейцария, Франция и Швеция. Слънчевите къщи са истинско чудо за спестяване на енергия, тъй като те всъщност се топлят от слънцето.

Домашната фотоволтаична система осигурява електричество за цялата къща, а соларна система доставя топла вода за домакинството и за и отопление.

Фотоволтаичните системи позволяват възможност и за други приложения:

 • Автономно захранване на охранителни системи

 • Телекомуникационни системи

 • Светещи указателни табели и улично осветление

 • Светещи рекламни табели

 • Захранване на водни помпи

За допълнителна информация и изготвяне на проекти може да използвате посочените в сайта форми за контакт с нас.