Отопление

Иновация в отоплението с фолио „Heat Life”

Технологията използва инфрачервени лъчи и притежава многобройни уникални свойства като основно или допълнително средство за отопление в частни, обществени и промишлени сгради или

в селското стопанство - в оранжерии;

при сушене на селскостопански продукти;

в животновъдството; пчеларството...Още