2D Проекти

Визуализация на интериорен проект

Визуализацията е възможност за преглед и проверка на идеята замислена от клиента. Тя дава възможност да бъдат показани различните варианти в разпределяне на обзавеждането и организиране на вътрешното пространство. По този начин могат да се направят различни корекции, още преди да се започне с изпълнението и реализирането на идеята.

Много важен етап е предварителното обмисляне и разпределяне на елементите в проекта, което до голяма степен спестява главоболия и пари на клиента в следващите етапи на изпълнение. Изключително важно е да се вижда това, което ще се използва за запълване на определеното пространство - отстояния, мебелировка, аксесоари и т.н. Това се прави с цел да се покаже на киента обобщената визия на вътрешното пространство, а за дизайнера е начин да установи най-оптималният начин за оползотворяване на пространството като открие и отстрани вероятните грешки. Визуализацията създава възможности за избор на различни варианти, които е много трудно да бъдат разбрани само с помощта на чертежи и обяснения.

eDi-M design