Цветовете и децата

Въздействието на цветовете върху децата

Всеки от нас е чувал, че цветовете въздействат върху моментното състояние, настроението и даже върху физиологията на човек. Всяка нация и култура по света има специфично отношение към различните цветове. Но едно е сигурно и неоспоримо - цветовете оказват влияние на малчуганите още от раждането им и би било добре да отбележим този факт. Родителите често имат лични пристрастия или следват модните за сезона цветове при избора на дрешки и играчки.

А дали не трябва да бъдем по-наблюдателни и да се опитаме да се съобразим с предпочитанията на детето?! Знаем ли кой е любимият му цвят и склонни ли сме да приемем неговия избор? Защо да натрапваме нашия вкус или общоприетите стереотипи: розово за момичетата и синьо - за момчетата?

Сигурно е, че цветовете обграждащи бебето и детето, оказват непрекъснато влияние върху психологическото му състояние (както е и при възрастните). Дайте на детето лист и цветни моливи. След минути от рисунката му ще може да разберете как се чувства то в момента.

Знанията за въздействието на цветовете и наблюденията върху децата могат да бъдат в полза на родителите и да им помогнат да насочват детето си към едно по-пълноценно възприемане на обкръжаващата го действителност.

eDi-M design

Емоциите и цветовете в детските рисунки

eDi-M design

Жълт и виолетов – едни от най-харесваните цветове при децата. Ако детето ги предпочита, може да стеспокойни - показват весела фантазия и оптимизъм;

Син – "скучно ми е" или "объркан съм...не знам какво да правя сега";

Зелен – "търся спокойствие";

Кафяв - "нещо ме тревожи", детето чувства тревога;

Черен - цвят на депресията и негативните емоции. Ако забележите, че детето има предпочитания към този цвят, незабавно му обърнете внимание;

Сив - това е цвета на безразличието и не е характерен за детските рисунки. Създайте на детето повече приятни моменти и положителни емоции;

Децата до 5-6 годишна възраст рисуват с повече цветове, с което изразяват своето емоционално състояние.

Колкото по-цветна и пъстра е рисунката, толкова са по-чувствителни. Изборът на един или два цвята показва, че детето чувства тревожност.

eDi-M design