Детската стая

За децата, играта...

И с какво още трябва да се съобразим при избора на обзавеждане за детската стая

Игрите задоволяват множество личностни потребности на децата, защото са отражение на действителността. Създават условия за интелектуалното му развитие и допринасят за социализацията на детето.

Чрез играта детето се приобщават към света на възрастните. Тя е вродена и водеща дейност в предучилищна възраст. Играчката в живота на детето е специфичен предмет и едновременно с това обединява 3 основни дейности:

> игра

> труд

> учение.

Желателно е играчките да бъдат безопасни и здрави, както и да са подбрани според възрастта на детето (същото условие важи и за подбора на мебелите за детската стая).

В предучилищна възраст играчките се обогатяват и вече са различни за момичетата и момчетата. Между 6 и 7 години доминират образите и представите. Развива се въображението и децата се увличат по анимационни филми, харесват книжки с много илюстрации.

Във възрастта около 7 години се наблюдават устойчиви различия по пол в интелектуалните способности - момичетата изпреварват момчетата със словесните си постижения, а момчетата се ориентират по-лесно в пространството и се справят по-добре с математически задачи. Това е момент, в който трябва да съобразим (и да променим, ако е необходимо) части от обзавеждането, да обособим отделен кът, който да отговоря на промените в психологическото развитие на детето и подготовката му за училище.

При децата на възраст 9-10 години се появява желание за заемане на по-добро място в детския колектив. По това време започват да се открояват постоянни водачи (лидери) в детските общности - класове, отбори, улични обединения. В края на този период се наблюдава тенденция на подбор на приятелите по духовна близост. В тази възраст детето има много приятели и е добре да може да ги кани на гости.

При 11-12-годишните деца става по-важно да се харесат на връстниците си, отколкото на възрастните. Това е време на разцвет на т. нар. образно мислене – зависимо от възможностите на възприятието.

Отчитайки тези особености на детската възраст можем да организираме околното пространство в стаята според интересите на детето и финансите, с които разполагаме. С предварително планиране и малко фантазия ще се получи кът, където детето ще се чувства спокойно и щастливо.

eDi-M design

...очаквайте скоро още и за - Цветовете в детската стая